Сторінка соціального педагога

Діяльність соціального педагога в закладах освіти передбачає створення умов для успішної соціалізації та адаптації дитини, як процесу набуття нею соціальної компетентності, формування і ствердження її як особистості, входження в активне громадське життя.

Соціальний педагог  –  це одна із головних фігур у школі, яка покликана об’єднати зусилля сім’ї, школи, громадськості для надання допомоги дитині.

Моє педагогічне кредо: «Хто не може взяти ласкою, той не може взяти строгістю». (А.П.Чехов)

Головна проблема, над якою працюю – комплексна профілактика негативних явищ в учнівському середовищі шляхом формування морально зрілої особистості та розвитку її соціальних компетентностей.

Мета: попередження девіантних та делінквентних проявів у поведінці учнів; розвиток соціальних компетентностей.

Завдання:

  1. Здійснення соціально-педагогічного супроводу освітнього процесу.
  2. Формування морально зрілої особистості, соціально-значущих орієнтацій і установок у життєвому самовизначенні учнів.
  3. Створення сприятливих умов для розвитку здібностей та реалізації можливостей особистості, її пристосованості до життя.
  4. Профілактика негативних явищ (моральних, фізичних, соціального характеру) й пропаганда здорового способу життя.
  5. Попередження жорстокості (буллінгу) щодо особистості в учнівському середовищі.
  6. Соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами,  дітей пільгового контингенту, сімей у СЖО.
  7. Відстоювання прав та інтересів учнів відповідно до державних та міждержавних документів з метою забезпечення для неповнолітніх гарантованих їм прав та умов життєдіяльності.
  8. Формування навичок правомірної поведінки і навчання діяти в різноманітних життєвих ситуаціях у відповідності з нормами права.
  9. Психолого-педагогічна підтримка, діагностика, консультування усіх учасників освітнього процесу.

 контактні дані: veradrozdova18@gmail.com (для дистанційних консультувань під час карантину)

Сторінка соціального педагога присвячена усім учасникам освітнього процесу – учням, вчителям, батькам. Кожен розділ містить корисні інформаційні та відео матеріали щодо навчання, виховання, профілактики, безпечної поведінки та розвитку соціальних компетентностей. 

Comments are closed.